Địa chỉ : Đường Sơn Nam, Phường Lam Sơn,Tp.Hưng Yên, Hưng Yên