Địa chỉ : Đường Sơn Nam, Phường Lam Sơn,Tp.Hưng Yên, Hưng Yên

CƠ SỞ HẠ TẦNG

Cơ sở hạ tầng bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

Đường Sơn Nam, Phường Lam Sơn,Tp.Hưng Yên, Hưng Yên