TUYỂN DỤNG KTV CHỤP XQ CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG HÀ PHỐ NỐI

TUYỂN DỤNG KTV CHỤP XQ CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG HÀ PHỐ NỐI

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho Phòng khám Đa Khoa Hưng Hà Phố Nối.

Xem thêm >>

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà tuyển dụng nhân sự

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà tuyển dụng nhân sự
- Xem thêm

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà tuyển dụng nhân sự năm 2019

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 02 Kỹ thuật viên chụp XQ (Nam). 02 Kỹ thuật viên Răng Hàm Mặt (Nam). 02 Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức (Nam).
- Xem thêm

Tuyển dụng KTV chụp XQ, Điều dưỡng cho Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Hà

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà có nhu cầu tuyển dụng cho Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Hà. 02 Kỹ thuật viên chụp XQ. 04 Điều Dưỡng (Nam).
- Xem thêm

Tuyển dụng KTV chụp XQ, Dược sỹ cho Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Hà

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà có nhu cầu tuyển dụng cho Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Hà.
- Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG HÀ

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà có nhu cầu tuyển dụng cho Phòng khám khu vực Phố Nối – Hưng Yên.
- Xem thêm

Tuyển dụng Điều dưỡng viên năm 2019

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà tuyển dụng Điều dưỡng năm 2019
- Xem thêm

Tuyển Kỹ thuật viên Răng hàm mặt năm 2019

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà tuyển dụng KTV Răng hàm mặt năm 2019
- Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019
- Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019
- Xem thêm