THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

Xem thêm >>

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019
- Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CĂNG TIN BỆNH VIỆN

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019
- Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐẦU BẾP NĂM 2019

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019
- Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NĂM 2018

Để đáp ứng được sự tin yêu của nhân dân, phục vụ công tác khám chữa bệnh được nhanh và chính xác hơn. Bệnh viện đa khoa Hưng Hà thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018.
- Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Răng hàm mặt. 2. Số lượng: 02 3. Yêu cầu:
- Xem thêm