Thời gian mở cửa: 24h
0

Đội ngũ Bác Sĩ

BÁC SĨ NỘI VIỆN

Ths. Nguyễn Thị Phương
Ths. Nguyễn Thị Phương

Khoa Nội

Ths. Hoàng Thị Trâm Anh
Ths. Hoàng Thị Trâm Anh

Khoa Cận Lâm Sàng

BS. Trương Văn Sửu
BS. Trương Văn Sửu

Khoa Ngoại - Sản

Ths. BS. Nguyễn Trung Cường
Ths. BS. Nguyễn Trung Cường

Khoa Ngoại - Sản

Ths. Nguyễn Thị Phương
Ths. Nguyễn Thị Phương

Khoa Nội

Ths. Hoàng Thị Trâm Anh
Ths. Hoàng Thị Trâm Anh

Khoa Cận Lâm Sàng

BS. Trương Văn Sửu
BS. Trương Văn Sửu

Khoa Ngoại - Sản

Ths. BS. Nguyễn Trung Cường
Ths. BS. Nguyễn Trung Cường

Khoa Ngoại - Sản

BS.CKI Lê Văn Hài
BS.CKI Lê Văn Hài

Khoa Khám Bệnh

Bs. CKI. Lê Sỹ Huỳnh
Bs. CKI. Lê Sỹ Huỳnh

Khoa Khám Bệnh

BS Nguyễn Hoàng Long
BS Nguyễn Hoàng Long

Khoa Ngoại - Sản

BS. Nguyễn Đăng Thu
BS. Nguyễn Đăng Thu

Khoa Liên Khoa

BS.CKI Đào Huy Thành
BS.CKI Đào Huy Thành

Khoa Nội

ThS. Nguyễn Văn Học
ThS. Nguyễn Văn Học

Khoa Liên Khoa

Ths. Đoàn Thị Thắm
Ths. Đoàn Thị Thắm

Khoa Nội

Ths. Phan Văn Hậu
Ths. Phan Văn Hậu

Khoa Cận Lâm Sàng

BÁC SĨ NGOẠI VIỆN

PGS.TS.BS Tống Xuân Thắng
PGS.TS.BS Tống Xuân Thắng

Khoa Liên Khoa

Ths.Bs Mai Tiến Dũng
Ths.Bs Mai Tiến Dũng

Khoa Ngoại - Sản

Ths.Bs Trịnh Tiên Phong
Ths.Bs Trịnh Tiên Phong

Khoa Khám Bệnh

PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Phong
PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Phong

Khoa Liên Khoa