Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày tạo: 09/11/2019 13:34:42 | Lượt xem: 506

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT – BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y, ngày 01/9/2019, Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà tổ chức Lễ ký cam kết giữa lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo các khoa, phòng thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.
     Lãnh đạo các Khoa, Phòng đã ký cam kết với Ban Giám đốc về thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong toàn Bệnh viện với các giải pháp chính: Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống thay cho đường tiêm; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thay thế;
Hình ảnh: Trưởng khoa Khám Bệnh ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng Phòng Đón tiếp - Marketing ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng Phòng Kế toán ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng Phòng TC - HC - QT ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng phòng Kế hoạch TH ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng khoa Dược ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
Hình ảnh: Trưởng phòng Điều Dưỡng ký cam kết với BGĐ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
     Hướng dẫn, truyền thông, vận động nhân viên y tế, người lao động trong khoa/phòng/bộ phận, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế… hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi ni lông khó phân hủy sử dụng trong ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày; Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định.
 
Lễ phát động và ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức, người lao động về giảm thiểu chất thải nhựa và tăng cường công tác truyền thông trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như chất lượng cuộc sống.