• Khoa cận lâm sàng
  • Khoa khám bệnh
  • Khoa liên khoa
  • Khoa ngoại - sản
  • Khoa Nhi
  • Khoa nội
  • Khoa Phẫu Thuật - Gây mê hồi sức

Ths.Bs. Lại Thị Tươi

BSCKI. Nguyễn Toàn Thắng

BSCKI. Bùi Trung Vang

Khoa Phẫu Thuật - Gây mê hồi sức

Ths.Bs. Nguyễn Thị Hà

Khoa nội

Ths.Bs. Đỗ Thị Kim Anh

Khoa cận lâm sàng

BSCKI. Nguyễn Văn Hồng

Khoa khám bệnh

Ths.Bs.Nguyễn Văn Học

Khoa liên khoa

BSCKI. Nguyễn Đăng Thu

Khoa liên khoa

BS.CKI Lê Văn Hài

Khoa khám bệnh

Ths. BS. Nguyễn Trung Cường

Khoa ngoại - sản

BSCKI. Trương Văn Sửu

Khoa ngoại - sản

Ths.Bs.Hoàng Thị Trâm Anh

Khoa cận lâm sàng

Ths.BS.Nguyễn Thị Phương

Khoa nội